+48 888 510 657
 kancelaria.gorzelak@gmail.com

Specjalizacje

Prawo nieruchomości

Nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze inwestorów rynku nieruchomości, jak również osób fizycznych i firm w sprawach dotyczących inwestycji budowlancyh, podziałów i przekształceń nieruchomości oraz doradztwem w procesie sprzedaży nieruchomości.
• zasiedzenie
• zniesienie współwłasności
• podział majątku
• doradztwo dla inwestorów
• zwrot wywłaszczonych nieruchomości
• najem
• eksmisje

Windykacja

Odzyskujemy dla naszych klientów wierzytelności, a także doradzamy przy transakcjach cesji wierzytelności.
• odzyskiwanie należności
• zarządzanie wierzytelnościami
• sekurytyzacja
Suma zasądzonych należności na rzecz naszych klientów przekracza 2,5 mln złotych. Posiadamy bogate doświadczenie zarówno w odzyskiwaniu pojedynczych niespłaconych należności, jak również w windykacji prowadzonej na rzecz podmiotów instytucjonalnych.

Doradztwo korporacyjne i obsługa przedsiębiorstw

Zakładamy i obsługujemy spółki prawa hadlowego, doradzamy organom spółek przy prowadzeniu działalnosci gospodarczej i przekształceniach. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje bardzo szerokie spektrum usług, w tym w szczególności doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, administracyjnego, podatkowego, reprezentację klientów w sądowych na każdym etapie, czy sporządzanie opinii prawnych w różnych dziedzinach prawa. Tworzymy wszelkiego typu dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy, umowy i pisma przedsądowe oraz procesowe.

Prawo cywilne

Pełny zakres usług z obszaru prawa cywilnego, w tym spadkowego, rodzinnego, rzeczowego, umów i zobowiązań.
• umowy
• regulaminy
• obsługa prawna
• zobowiązania

Prawo pracy

Zapewniamy pełne wsparcie firm w zakresie spraw kadrowych, sporach pracowniczych, płacowych, tworzeniu regulaminów i umów.
• spory o wynagrodzenie;
• sprawy o przywrócenie do pracy;
• umowy, regulaminy i doradztwo
• umowy o zakazie konkurencji

Prawo bankowe

Nasi prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w zakresie prawa bankowego, spraw związanych z kredytami, restrukturyzacją, obsługą firm sektora finansowego.
• zwroty prowizji bankowych
• pożyczki i kredyty
• kompleksowa obsługa prawna firm pożyczkowych
• hipoteki i zastawy rejestrowe

Prawo spółek

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie tworzenia, przekształceń i likwidacji spółek prawa handlowego.
Doradzamy ponadto w procesach fuzji i przejęć, w tym w zakresie due diligence oraz przy tworzeniu i negocjowaniu umów dotyczących transakcji nabycia i sprzedaży udziałów lub akcji.
Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną spółek. Doradzamy przy tworzeniu lub modyfikacji dokumentacji korporacyjnej i optymalnym formułowaniu umów, statutów, regulaminów i procedur wewnętrznych.
Pomagamy klientom należycie realizować obowiązki rejestrowe i sprawozdawcze, w tym w szczególności w zakresie dokonywania zamknięć poszczególnych lat obrotowych i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

Prawo spadkowe

Od lat skutecznie prowadzimy sprawy spadkowe naszych klientów, w tym także przebywających za granicą, oraz cudzoziemców. W szczególności prowadzimy sprawy takie jak:
• o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy albo testamentu,
• o zachowek,
• o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
• o uchylenie albo zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
• o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
• o dział spadku.

Procesy sądowe

Zapewniamy reprezentację nazych klientów przed sądami cywilnymi i administracyjnymi w pełnym zakresie spraw. Kilkaset przeprowadzonych postępowań sądowych gwarantuje doświadczenie i wiedzę zapewniająca przewagę w procecach na rzecz naszych klientów.

Odszkodowania

Prawnicy naszej kancelarii posiadają bogate doświadczenie w zakresie obsługi procesu likwidacji szkód prowadzonych na rzecz ubezpieczycieli i poszkodowanych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i podczas procesów sądowych.

Ochrona danych osobowych (RODO)

Prawnicy naszej kancelarii posiadają duże doświadczenie we wdrażaniu regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach. Zapewniamy doradztwo i usługi audytowe w zakresie danych osobowych.

Prawo rodzinne

Nasza kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy majątkowe takie jak o poział majątku wspólnego, jak również sprawy dotyczące relacji między małżonkami oraz dziećmi (rozwody, ustalanie kontaktów z dziećmi).